Hungarian Participation Democracy's Ghost.

I have been a community development social worker and NGO activist from 1988 until 2007 back in Hungary. I am using the democracy development single issue movement points of view to let people understand the current affairs. During the first 7 years I wrote nearly 1000 articles about employment, democracy development, agriculture NGO situation. After this election I decided I turn my blog to English.

Kommentek

RSS Feedek

RDH Blog - RSS 2.0 hírcsatorna

Évértékelés II. Bezápult a rátóti csikótojás

2010.12.31. 12:08 :: Saman

A tojás egy jól megszerkesztett stabil rendszer. Ha élére állítjuk a tojást, elképesztő súlyt képes megtartani annélkül, hogy összeroppanna. Abban az esetben viszont, amikor a fehérje bomlás következtében nagy nyomású gáz keletkezik benne, megszűnik a stuktúráltsága a belső szerkezetnek, olyankor felrobban magától, anélkül, hogy különösebb külső behatás érné. De azért, ha éri valamilyen, akkor az kiválthatja a robbanást. Pusztán a modell kedvéért vessük fel azt az eshetőséget is, hogy késlelteti-e záptojás felrobbanását az, ha nagy nyomású kamrába tesszük és így egyenletes erő próbálja a tojáshéját kívülről befelé szétroppantani. Ez bizony egy olyan rendszer dinamikai esetet vethet fel, hogy a két erő egyensúlyt teremthet.

A blogon a demokrácia feltételeit gyakran előszedem értékelési szempontként. Az országon belüli szétesés jól diagnosztizálható, ha a szabályok érthetősége, végrehajthatósága, a céljának való megfelelés szempontból értékelünk, ha megnézzük, hogy működik-e az igazságszolgáltatás, a nyilvánosság kontrollja és a saját és jószolgálati érdekképviseleti kommunikáció. Egyenlőre nem sok szót vesztegetnék a mi rátóti belviszonyaink elemzésével, mert ez az év már kívülről hozta azokat a visszacsatolásokat, hogy itt az emberi (értsd: belpolitikai) viszonyok rohadnak.

A világsajtó és a nemzetközi diplomácia nemcsak hogy fintorog, de fizikai elkülönítéssel fenyegetőzik, bírósági ítélet született Startsurgban hazai szabályozásról, megkérdőjelezték, hogy képes-e egy ilyen ország facilitálni egy EU félévet és egyáltalán tartható-e hogy szavazati joga van ennek az országnak az EU-n belül.

1. Saját érdekképviselet

Többen azzal fenyegetik kívülről az országot, hogy az írott európai szabályok megsértése miatt eljárásokat kezdeményeznek az ország ellen és megvonják a szavazati jogot tőlünk. Az USA azt is kilátásba helyezte, hogy bojkottálja a Budapesten megrendezésre kerülő EU csúcsot és felszólít másokat is erre. Ez itt nem az "üljél le fiam, egyes!" típusú fenyegetőzés. Ez itt az iskolából való kicsapatás esete, ahol nem leszünk már iskolapolgárok és megszűnik a jogi lehetősége annak, hogy protestáljunk, mert nem lesz jogunk. Erről szól az a jogi szankció, ami felfüggeszti a szavazati jogot a közösségen belül. A belső törvényeink azokkal az állampolgárokkal csinálják ezt, akik börtönben vannak. Mivel egy országot nem lehet nagymamától kisegérig börtönbe zárni, így a nemzetközi jog ilyen módon érvényesíti ezt a gyakorlatot.

A záptojáson belül az idén megvonták a sztrájkjogot, kiherélték a népszavazás intézményt, homokozó rezervátumba kényszerítik az ellenzéket és a nem FIDESZ-es sajtót és az NCA források megfelezésével tovább folytatják az utolsó mohikánok hosszútávú éhenhalasztásának stratégiáját. A magyar polgárnak az állampolgári önszerveződéseken keresztül nincsen joga sem szólni sem tenni. Tovább is a Halász -Zuschlag paktum idején betanult stáb hoz döntéseket civil vagy EU humánfejlesztési források ügyeiről, pont olyan módon, mint régen. Továbbra is a kisicsibe énerejével bíró civiljeink vannak minden területen, akik képtelenek hiánypótló szociális szolgáltatások kiépítésére. Vélhetően a civilgyilkos zsákmányszerző pártokrácia azért üldözi a civil szférát Magyarországon, mert szinte minden szakterületen botrányosan amatőr. Bárhol civil érdekképviselettel találkozik, általában ez kiderül és működő nyilvánosság esetén ez erodálná a kivívott elfogadottságát. Ameddig nevetségesen kicsik a civilek, addíg egy sehonnai sajtómunkás is el tudja dönteni, hogy ezzel az egyesületi aktivistával nem kell szóba állni az ország ügyeiről. Pedig ha ismerné a területet, akkor az is kiderülhetne, hogy az adott civil elkötelezettebb és mélyebben ismeri a területet mint a pártokrácia szakpolitikusai, akiknek bármikor joguk van sületlenségeket nyilatkozatni egy adott szakpolitikai kérdésben.

2. Feljebbviteli lehetőség

A Strasburgi Emberjogi Bíróság az országra nézve elmarasztaló ítéletet hozott otthonszülés ügyben. Megállapította, hogy létezik ugyan ezügyben szabályozás, de az nem alkalmas arra, hogy egy otthonszülés alternatívát választó polgár ezirányú jogai érvényesüljenek. A létező szabályozás épp a nőgyógyász kaszt és a civilgyilkos zsákmányszerző pártokrácia terrorista kezdeményézesése, ami arra irányul, hogy ellehetetlenítse ezt az alternatívát. Arról, hogy mennyire tiszták nálunk a szabályok, kitűnő állatorvosi ló ez az eset. Itt is külföldről jön az a visszacsatolás, bírói ítélet formájában, hogy itt valami bűzlik.

3. Nyilvánosság kontrollja

Az ország belső nyilvánosságának semmi, de semmi ráhatása nincsen a közösségi döntés előkészítésre. A rendszerváltás kezdeti idején még komoly demokráciának látszottak az itteni viszonyok, bár már akkor is látszottak ezek a demokrácia deficitek, de elmondható, hogy folyamatosan egyre kevesebb ráhatásunk van a saját sorsunk alakítsára. A civilgyilkos zsákmányszerző pártokrácia egyre arcátlanabbul rekeszti ki például az intézményesült állampolgári önszerveződéseket a döntés előkészítési folyamatokból.

Ez a valami nem tud a mi demokráciánk lenni, ez az ő valamijük. Ha nem lehet a mienk, akkor nem lehet demokrácia.

A Halász - Zuschlag paktummal a FIDESZ és az MSZP üldözőbe vette a független és intézményesült állampolgári önszerveződéseket. Számos szervezet belepusztult ebbe. Különösen azok a mozgalmak fájdalmasak számomra, amelyek a demokrácia kultúrájának fejlesztésével foglalkoztak. Évekkel ezelőtt elfoglalták a sajtót is. Amikor 1998-ban országos társadalmi vitát vezettem le a "Fiatalok első lakáshoz jutásáról" akkor annak még több mint 100 sajtója volt. Amikor 2007-ben a "Munkahelyteremtés" témában volt ugyan akkora, 20 lakossági fórumól álló kampány, akkor ennek már 0 sajtója lett, pedig ugyan annyi MTI jelentést adtam le. Amikor kérdőre vontam ezügyben egy Népszabadságos roma újságírónőt, akkor azt mondta, hogy látták az MTI jenetéseket, de nem lehetett eldönteni, hogy melyik párthoz tartozunk. Na ez az pont, ami bizonyítja számomra, hogy a polgártól megvonták a szólás jogát ebben az országban.

A nemzetközi sajtó a médiatövény megjelenésével elkezdte elemezni a hazai demokrácia deficiteket.

Nagyon remélem, hogy az elemzések odáig is el fognak jutni, hogy a totális közéleti kirekesztés és a totális munkaerőpiaci kirekesztés közötti összefüggéseket feltárja a világ közvélemény. Szerintem egy komoly fenntartható fejlődés korlátról van szó. A Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért egyesület elnöke egy világos definícióval rendelkezik arról, hogy mi a fenntartható fejlődés kultúrája. Szerinte nem a környzettudatosság oldalról kell vizsgálni ezt a kérdést, mint ahogy a maintstream ezt teszi. Az emberi viszonyok alakítanak ki egy másfajta hozzáállást. A tudás alapú társadalom kultúrája egy belépő abba a világba. Az angol nyelvű blogban éppen erről az oldalról vizsgálom majd a hazai folyamatokat. Az egy "hogyan ne csináljátok!" blog lesz, ami élő példákkal támasztja alá, hogy miért működik máshol az EU gazdaságfejlesztési eszköztára, a jóléti társadalom modell és annak utódai és miért nem működik mindez Magyarországon.

4. Tiszta szabályok

A kirekesztés eszkalálódásában már odáig jutottunk, hogy tegnap azt nyilatkozták a Magyar Közlöny készítő manufaktúrások, hogy ők nem tudják, hogy a köztársasági elnök aláírta-e a médaitrövényt, mert ugyan már megérkezett a csomag, hogy a holnapi közlönyben mi lesz, de zsákban van.

A bankrablók szoktak zsákot húzni a saját fejükre abból a célból, hogy ezzel megnehezítsék a vizuális beazonosíthatóságukat. Ezesetben ez egy csöppet abszurd. Ha esetleg bekövetkezik egy argentin tipusú államcsőd ezen a szinguláris ponton,  és az emberek odafordulnak a felé a belső mű felé, akinek dolga a nemzet erkölcse című kontrollt gyakorolni egyszemélyben, akkor a köztársasági elnök nem mehet be a köztársasági elnökök testületébe és kiálthat rá a köztársasági elnökökre, hogy "Ki volt az?!". Mindenki tudja, hogy ki volt, mert egy köztársasági elnökünk van. A közjó vagy nem közjó című mérleg Smith Pálnál arra billent, hogy ez márpedig közjó.

A törvény alkotásnál is látszik ez bujkáló sunyiság. Már nem végeznek a minisztériumok törvény előkészítő munkát, hanem egy-egy pártkatona egy ügyvédi irodával fabrikál otthon törvényeket.

Nemhogy társadalmi egyeztetés nem előzi meg az ilyen törvények bevezetését, de még a minisztérumi kodifikátor jogászok se bírnak felszisszenni, hogy mekkora baromságokat szavaz meg a parlament. Egy szabály alkotásánál nem szempont hogy végrehajtható is legyen. Amikor einstandolták a nyugdíjpénzeket, akkor nem volt kidolgozva, hogy az államhoz beömlő pénzt miként könyveljék. Ehhez képest olyan demagóg hazugságokkal etetik a népet, hogy ez hosszú távon is átlátható lesz. Ezek az urak azt sem voltak képesek megtervezni, hogy egy hét mulva mi lesz. De minde ezt felejtsük el és megveszekedettülé ragaszkodjunk ahhoz a mágikus hitünkhöz, hogy biztos valami nagyon de nagyon jó lehet, mert amit a FIDESZ csinál, az csakis nagyon de nagyon jó lehet. Sőt még átláthatóságot is lehet majd fabrikálni mögé, csak ahhoz idő kell. Azt majd odafabrikálja egy másik ügyvédi iroda, feltéve ha ehhez a konstrukcióhoz lehet olyat fabrikálni. Véletlenül nem az átláthatóság fokozása érdekében lett nyugati mintára hárompillérű a nyugdíjfinanszírozási rendszer? Vélhetően ez lesz az első szakszerű kérdés, ha majd az átláthatóság odafabrikálására összehívott törvényfabrikálóhályogkovácsok leülnek erről gondolkodni.

"A növekedés 2011-ben valóban megindul és az államháztartás hiánya is tartható lesz, de olyan áron, amiből idővel inkább fejre, mintsem talpra állás következik". - írta Petschnig Mária Zita.

Ebben az évben hoztak olyan szabályt, ami visszamenőleges hatájú, adó formájában beszedik a nagyvállalatok nyereségét, adó formájában beszedik az állami alkalmazottak végkielégítéseit, miközben nem indul meg érdemi reform a korrupció kérdéséről, a jóléti társadalomhoz szervesen illeszkedő bérszinvonal megteremtéséről, a közteherviselésről, a munkahelyteremtésről.

A kormány azzal védekezik, hogy máshol is a politikusok jelölnek ki olyan személyeket, akik például büntetésekkel szabályozni tudják a média viselkedését. Máshol is felüti a fejét az idegen ellenesség, a zsákmányszerző osztozkodási viszonyok elleni hangulatkeltés, máshol is behajt az állam extra adókat a bankszektoron a válság miatt.

Valahogy mégis az a percepció alakul ki egyes belpolitikai elemzőkben és a külvilág egyes visszajelzőiben, hogy a magyar intézkedések demokrácia, piac és jóléti társadalom ellenes hatással bírnak. Nemcsak a rendszerváltás társadalmi szerződését sértik ezzel, hanem szembe mennek a civilizációs trendekkel, szembe mennek az európai értékekkel és az írott joggal. Mi visszafejlődünk. Primitívebb, butább, egyszerűbb rendszerbe, ami egyenlőre csak napi túlélési szinten értelmezhető pozitív lépésként,  közép vagy hosszú távon merénylet ami ebben az évben történt.

A záptojáson kívül a demokrácia megerősítése folyik, a záptojásországban gyökerestül tépték ki a demokráciát az elmúlt 13 évben. Szinte írmagja sem maradt!

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://reszvetelidemokracia.blog.hu/api/trackback/id/tr972550261

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.