Hungarian Participation Democracy's Ghost.

I have been a community development social worker and NGO activist from 1988 until 2007 back in Hungary. I am using the democracy development single issue movement points of view to let people understand the current affairs. During the first 7 years I wrote nearly 1000 articles about employment, democracy development, agriculture NGO situation. After this election I decided I turn my blog to English.

Kommentek

RSS Feedek

RDH Blog - RSS 2.0 hírcsatorna

Az utcai őrjöngéssel kapcsolatos politikusi felelősségek anatómiája avagy az ÉNbarbár vs. ÉNintézmény a hazai demokráciában

2008.07.05. 19:46 :: Saman

A gender témához kapcsolódóan (nemi szerepek társadalmi megynilvánulása) épp pár hete született meg a 3. modell, amellyel erősíthetem a tudományos megvilágítások tárházát. A modell enyhén szólva vitatható, ugyanis a gender kutatók között nincsen közmegegyezés abban, hogy alapvetően patriarchális vagy matriarchális kultúrában élünk-e? Vélhetőleg a Globe kutatás szerint a 3. leg nőiesebb kultúra vagyunk, majd a Hofstede kutatás a maszkulin értékrend tartományba mért bennünket. Vélhetőleg mindkettő igaz. Egy férfi jogú kultúrában élünk, ahol a matriarchális megközelítés és családi vezetési modell meghatározó! Én magam matriarchális családmodellben nőttem görög katolikus oldalról és láttam a patriarchátus családmodellt a református családi gyökereimből. A hétvégi utcai demonstrációk mellett nem mehetek el szó nélkül, ezért igyekszem rámutatni a poltikai elit felelősségére, a kultúra adta korlátokra, és a civil önszerveződések jelentősségére ebben a témában.

A HírTV egyik műsorában érdekes részletet hallottam az idősebb Bárándytól arról, hogy a Horthy korszakban a kormányok felső vezetése főként az arisztokráciából került ki, míg az akkori botcsinálta politikusok dzsentri körökből verbuválódtak. Akkor is komoly irányíthatósági problémák voltak abból, hogy egy-egy mezítlábas parlamenti képviselő nemigen rendelkezett az ország vezetéséhez szükséges széles látókörrel "nagyjából a megyéjük határáig látnak el", így maguk a pártok nem igazán tudták kontrollálni a kormányt.

A feudális kasztrendszer tovább élt hát a fiatal magyar polgárosodás folyamán egészen máig. A 48 utáni Bach rendszer, a Horty rendszer és a Kádár rendszer éppen úgy ellehetetlenítette a demokrácia keretei között kibontakozó elit kiválasztódást, hogy gyakorlatilag néhány hőzöngős forradalmi hangulatban eltelt 2-3 hetet vagy 1-2 évet leszámítva, alattvaló áll szemben egy kasztrendszer szerűen oda született vezetői réteggel. Sem 48 után, sem 19 után, sem 45 után, sem 56 után nem jött el az a rendszer, ahol a tehetségesebbek versenyhelyzetben vezetői posztokat kaphattak azok helyett, akik uram-bátyám módon szerezték „vezetői érdemeiket”. 89 után eljött? Sajnos nem!

A rendszerváltást megelőző forrongó időszakban volt egy 12 éven át tartó ifjúsági politikai szocializációs kutatás, amely Stumf Pista, Kéri Laci, Lengyel Laci, Csepeli Gyuri, Pál Tamás és még néhány hasonló kvalitású hazai társadalomtudós részvételével vizsgálta az ifjúsági kérdéseket. Egy vállalat vezetői vizsgálat során kimutatták, hogy az 56 utáni tisztogatási hullám vezetői pozícióba emelt egy-egy évfolyamról való vegyészmérnök korosztályt, így a vegyi vállalatok vezetései közötti informális háló működik a hazai gazdasági életben. Kiderült, hogy ez nem a vegyi vállalatok sajátja, hanem a püspököktől a minisztériumi emberekig mindenki fiatalon (pályakezdő fiatalon!) lett vezető a Kádár rendszer első éveiben! Két-három év mulva nyugdíjba megy a RENDSZER! Ez az állításuk bombaként robbant az akkori sajtóban! Az eleddig láthatatlan szociológus csoport napi szinten volt kénytelen lenyilatkozni, hogy "mi is várható"! A csoport másik fő kutatási eredménye, hogy a magyarok szerint a politika a televízióban lakik, vagy az iskola és a hazai vállalatok a problémák kimondásának szankcionálásval erősítik az alattvalói attitűdöket, már a kutyát sem érdeklet soha!

A hazai polgárosodás máig adós azzal az emancipációval, ami átemelné a tömegeket az alattvalói attitűdök világából a polgári attitűdök, a részvétel, a társadalmi tervezés világába. Átemelné az elit rekruitációt a fölülről történő elfogadás világából a kivívott elfogadás világába!

A rendszerváltás utáni pártokrácia mára újratermelte a korábbi rendszerek diktatúrákban megszokott elit rekruitációs mechanizmusait. Nincsenek civil körök, nincs párton belüli vezető kiválasztódás, nincs igazi társadalmi vita. A sajtó feudum szerűen az "urak" szólamait szajkózza, akik vazallusi hűséget követelnek a médiamunkásoktól. Ez itt egy neo Kádári demokrácia, vagy neo Horthysta? vagy neo Bachista? vagy neo monarchista? vagy neo Szent Istváni?

A tömegkultúrán is az látszik, hogy az emberek nem bíznak a politikusokban, korruptnak és hazugnak tartják őket, nem is alaptalanul!

Nem bíznak az intézményesültségekben sem, ami rettenetes nemzeti tragédia, mert az intézményességtagadók a saját posztjaikon borzasztóan gyenge szervezeti teljesítményeket nyújtanak, a szervezeteink garantáltan tehetetlen - tanulásképtelen dinoszauruszok!

Soha nem olvasunk el semmilyen szerződést, vagy törvényt, így újratermeljük a kiszolgáltatott szegény legény, és az első éjszaka jogával élő hatalmasok mítoszrendszerét! Tessenek csak felhívni egy UPC ügyfélszolgálatot vagy menjenek be egy Munkaügyi Központba!

Olyan feszültség kezd kibontakozni, ami korábban többször éhség lázadásokhoz vezetett, a huszadik század vargabetűs magyar modernizációjában! Újra és újra belelépünk ugyanabba a folyóba. Annyi talán megmaradt ebből a "csak a nemesi kaszt viselhet kardot" évezredből, hogy nálunk előbb meg szorták szerezni a hatalmat civil csoportok és utána szoktak tömeges népírtásba kezdeni. Nincs olyan jellegű fizikai erőszakon alapuló politikai tíltakozás, mint a baszkoknál vagy az íreknél, ahol civil csoportok támadnak. Ez persze a múlté!

A 2006 óta tartó utcai erőszakos cselekmények oda jutottak, hogy a skin head mozgalmaknak a civil szervezeteket megszégyenítő szervezettségük van, a sajtó visszhangjuk erősebb bármilyen más civil szellemi áramlaténál, már-már megszokottnak és természetesnek kell megélnünk hogy lángba borul a főváros. Az ifjúság körében az egyetlen bemérhetően beágyazódott eszmerendszer az övék!

Civil csoportként a világ legtermészetesebb dolga számukra, hogy erőszakos fenyegetéssel, kő és molotov koktél dobálással próbálják meg meggyőzni a meleg felvonulás résztvevőit, hogy ne legyenek melegek, évente 10-15 településen felvonul a Magyar Gárda, hogy győzködje a cigányokat, hogy ne legyenek cigányok! Fel sem merül, hogy minden ember egyenlőnek születik, emberi méltósághoz való jogról nem hallottak itt se a politkusaink és se a polgáraink!

A feudális hierarchiát szeretnénk, pallosjoggal! "Kádár alatt még rend vót!" (Horthy alatt- Szen István alatt-...) A hétköznapi ember visszasírja azt az időt, amikor a "cigány tudta, hogy hol a helye", amikor még "nem léteztek" melegek. Olyanok vagyunk mint az arab demokráciák, amelyek általában 2-3 választás után felszámolják a szekularizált államot és "demokratikusan" visszatérnek a kádi bíráskodáshoz és sária alapú törvénykezéshez.

Korábban írtam arról, hogy a Globe felmérés szerint  61 országot vizsgáló nőies –férfias skálán a 3. legnőiesebb kultúrának bizonyultunk (az érték 4,8),  míg az individualizmus – kollektivizmus skálán a 2. helyet foglaljuk el (előttünk egy afrikai ország!) az individualizmus póluson.

A nőies és individualista sarkot elneveztem ÉNBARBÁR pólusnak, míg a férfias és kollektivista pólust ÉNINTÉZMÉNY érték tartománynak.

A japán az a kötelességtudásra kiélezett kultúra, ahol mindenben a tradíciók és a szakmai szabályok változatlan újratermelését – ugyanakkor állandó kollektív tökéletesítését keresik hatalmas egyéni motivációkkal.

A teafelszolgálás, vagy virágkötészet rítusától kezdve, a kardkovácsoláson át, az összes harcművészetig betekinthetünk ezekbe a tanító és tanuló hagyományokba, ehhez csak hozzájön, hogy az utóbbi 100 évben csúcstechnológia mánia és minőségbiztosítás mánia jellemzi a japánokat. Egy ismerősöm, aki tanulmányúton járt Japánban már unta magát, amikor az 52. cég bemutatta, hogy náluk milyen "robot kutya barkácsoló" program és általuk tavaly újraírott saját fejlesztésű minőségbiztpsítási - teljesítmény értékelési rendszer van! Ami így kívülről nem igazán különbözik a többiekétől, de feltűnően szerelmesek bele, mert ők csinálták!

Ehhez képest mi, lépten nyomon kiröhögjük az intézményeinket, nem is bízhatunk abban, hogy valami kiszámíthatóan úgy fog működni, ahogy annak működni kellene. Az, hogy ezerrel résztvegyünk a cégkultúra felújításában, az egyenesen vérlázító javaslatnak hangzik ebben a kultúrális közegben! Mint ahogy a RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA rítusai is marginális, eladhatatlan, értéketelen szemetek, még a jószolgálati érdekképviseleti mozgalmaknak, a nagy civil vagy zöld integrációknak a szemében is!

A mai napon megtámadtak és megvertek az utcán politikusokat. Nem védte meg a sajtóban időnként "Horthynéként" aposztrofált Lévai Katalint, a rendőrautó ablaka, Horn Gábort leköpködték és lezsidózták, mielőtt megverték volna. Tavaly a skin haed csoportok "még csak" civileket vertek, az idén már intézményeket támadak meg!

Érdekes nézőpont az ÉNBARBÁR-ÉNINTÉZMÉNY tengelyen, hogy a nemzeti kultúrákon belül is meg lehet húzni ezt a skálát.

El kell választani az arisztokraták teaszokásait és az utcán hőzöngő tömegek barbár „politikai aktivitásából”  következő, főként szegénységi kultúrától táplált, tömegkultúrát. A skála két végpontja között melyikhez húz a tömeg? Vajon ha skin headek hazamennek, otthon a családban, a baráti körben, a szomszédságban, vállon veregetett hősökké válnak, vagy felképeli őket a keresztapjuk?

Az elitnek felelőssége, hogy mekkora tömegeket sikerül involválniuk a civilizált viselkedési tartományokba és a társadalom mekkora társadalmi rétegeket taszít abba a kaszton kívüliségbe – szegénységi kultúrába, ahol már nincsenek szabályok, nincsenek kiszámítható viszonyok. Az egzisztenciális feszültségek, és a kultúra, ezen a ponton kapcsolódik egymásba!

Az iskolai teljesítmény mérések mutatják, hogy mekkora pusztítást vitt véghez a "rendszerváltó elit" az életvilágban! Ma már a gyerekek 20-25%-a analfabétaként fejezi be a nyolcadikat! Ami ennél is súlyosabb, egy kilátástalanságot nyújtó társadalomba lépnek a fiataljaink! A 35 év alatti számítógép analfabéták aránya nálunk 35%! Vannak ex szocialista országok, ahol 3% a lengyeleknél pl. 9%!

A XX. századi történelem végig billeg azon a dilemmán, hogy lehet-e a feudalimusból örökölt úr - szolga mintákat elhagyva polgári demorkáciát gyakorolni Magyarországon.

Bárándy úr megvilágította számomra, hogy a Horthy korszak elit rekrutációja visszanyúlt a feudális gyökerekhez, amikor a kormányzásról, a vezetésről volt szó, visszanyúltak az Úr-szolga mintákhoz a Rákosi- és a Kádár korszak kormányemberei is. Mint, ahogy ide jutottunk ma is! Létezik a félfeudális restaurációnak rendszerváltás utáni változata! Ennek a "mellékterméke" ez a kuruc - labbanc nemzeti üldözősdi!

30 éve egy ilyen tüntetés elképzelhetetlen lett volna, mert kultúrálisan és egzisztenciálisan előbbre tartottunk mint most! A panelekben lakó-, szociális biztonságban élő-, autóra ácsingózó kelet-középosztályiak nem csináltak ilyesmit!

A legutóbbi három forradalom az uralmon lévő bebetonozott kasztokat letaszította és a "nép fiai" lettek elfogadott vezetők (értsd: szűk ideológus érdekcsoportok centrumemberei), a születési előjogokkal  öröklődő hatalom elmúlt, de ez a vezetés újratermelte 4. rendszerben azt, amit ezek szerint mégsem sikerült elhagyni. A Horthy rendszer még kézzel foghatóan a főnemesi kasztból hozta a vezetőket, a szocializmus és a rendszerváltás utáni elit pedig a nép fiaiból hozozott új urakat! Így aztán időnként egy-egy politikusunk részegen bevásárló kosarakkal randalírozik, egy-egy képvisleő összeverekszi a rendőrökkel fürdő gatyában, majd a miniszterelnök kurvasitenfaszázós beszédet tart az ország vezetőinek, a koalíciós egyeztetés jegyében elküldik a picsába. De ő nem megy!

A rendszer a fejünkben van! A rendszerváltás is a fejünkben megy/mehetne végbe! Sajnos a 89-es fordulat nem épített ki részvételi demokárcia kereteket, így a hatalom egy egészen szűk pártokrácia kezében öszpontosul! Visszatértünk oda, ahonnan elindultunk! Annyival jobb vagy rosszabb a helyzet, hogy egy kicsit jobban ránk foghatják a politikusok. Szokták mondani, hogy ezt mi választottuk! Persze a "mandátum képzés" olyan téma, amiről inkább ne beszéljünk!

A mai politikai kaszt gőgösen kifejezi, hogy a közügyekben neki van joga megnyilvánulni a többieknek nincs. Nemcsak a sajtó, és a civil- valamint a tudományos szféra megszállásáról van szó. Nem tudunk elszakadni a feudális szerep szintű mintáktól és nem tudunk áttérni a játszma szintű emberi rendszer adta mintákra, mert a politikusok fejében is ott a kultúra, mint befoglaló keret adta korlát!

A szalonpolitizálás termeli újra a XX. század vargabetűit! Már megint élet-halál kérdéssé vált a jobb vagy bal! Vagy legalábbis a pártokrácia úgy beszél róla, és az utcai csőcselék is úgy gondolkodik, ahogy a vezér! Volt már ilyen: 19-ben, a huszas évek elején, 44-ben, 47-ben, 56-ban.

Még a liberális párt is olyan, hogy bármikor szónokol nekünk a civil közösségiségek fontosságáról, majd amikor ott az orra előtt egy civil közösségi összefogás, akkor oda nem illő módon, (Úr-szolga mintáit belevíve a helyzetbe,) a beszédidő 70-80%-át lefoglalja a Pride megnyitóján, a civil kamionsor helyett kettő darab politikai kamion van jelen, a civil "mártírok" helyébe politikai "mártírok" lépnek!

Kockázatok és mellékhatások tekintetében pedig előáll az a helyzet, hogy a liberálisok által oly sokra tartott civil kisközösségiség pedig elsorvad, szétesik. Visszariad 20-30 kisközösség, mert undorodik ezektől az uraktól! A tavalyi Pride támogatói listán 55 szervezet szerepel, az idein meg 3!

Ez itt nem a csőcselég éretlensége a demokráciára, hanem az urak fejében élő hiátus, az ő fejükben éppen úgy az úr-szolga minták élnek, mint annak a néninek a fejében, aki kezet csókolt Orbán Viktornak! Akkora a barbárság visszaállítása, az intézmények-, a demokratikus rendet újratermelő automatizmusok helyett, ebben az országban, hogy a botcsinálta politkusainkig elér!

Nem tudunk olyan politikusi elit rekruitációt működtetni, ami legalább a vezetők szintjére olyan embereket állítana, akik el tudnak szakadni a feudális, sőt az az előtti emberi viszonyok újratermelésétől! A pártokrácia azért tesz lépten nyomon lépéseket az ország rebarbarizálására, mert kultúrálisan ők sem szakadtak el feudális mintáktól! "Civil társadalom??? Az meg minek!"

A Szerep szintű emberi rendszer az a minimál bizalom, amikor az SZDSZ-es politikusok az ideológiájuk ellenére sem hiszik el, hogy ebben a helyzetben a civileknek kellene kivívni az emancipációjukat. Muszály, hogy ott legyen valaki, aki a "király asztalánál eszik", és onnan hordja az "UDVARIASSÁGOT" a népe közé. Csak a személyes jelenlétében bízik. A civilekben nem! Az idei meleg kitüntetéseket kik kapták? Egy külföldi, Szetey Gábor és egy harmadik!

A minimál bizalom, a káosz vs. rend dinamikája nem a demokrácia szintere, hanem az autoriter rendszereké! Furcsa, hogy a liberálisok ezt nem látják át! Ez itt nem a csőcselék barbársága, hanem a politikusainké! Azoké a polikusainké, akik élet hosszig tartó pályán bebetonozták magukat a hatalomba (lásd Orbán Viktor), a demokrácia adta játszma keretek között! Kéri László nyilatkozta a Heti Válaszban a héten: "...képzeljék csak el, ezeknek vissza kellene menni  Szigetvárra! tornatanárnak!" Bizony a megélhetési politikusainkban is a szegénységi kultúra mélységeitől való félelem dolgozik! Ezért engednek meg bármit maguknak!

Nem elég, hogy létezik-e olyan arisztokrata réteg a nemzet tagjai között, aki ismeri az angol királynői etikettet, fontos, hogy a tömegkultúrában mi jelenik meg a Faucalt féle panoptikon "figyelnek minket!" udvariasságából!

A hazai kultúra mindíg is hajlamos volt a szélsőségekre. Képesek vagyunk azzal etetni magunkat, hogy jók vagyunk a sportban, mert sok-sok olimpikonunk van. A mozgás ügyben mért részvételi adatok, és vele együtt az egészség-betegség adatok, viszont katasztrofálisak a civilizált országokéhoz képest!

Képesek vagyunk azzal etetni magunkat, hogy jó az oktatásunk és kreatívak vagyunk, hisz rengeteg a feltalálónk és a Nobel díjasunk, de nézzünk bele a PISA felmérés adataiba és nézzük a gazdasági mutatókat mondjuk a Liszaboni stratégia szempontjain keresztül! Van nálunk tudás alapú gazdaság és minimum 72%-os foglalkoztatottsági ráta? Dehogy, a pártokrácia az élharcosa annak, hogy írmagja se maradjon a tudásgazdaságot építő szakmai mozgalmaknak! Nézzük, meg hogy a magyar Nobel díjasok közül mekkora az innen elűzött koponyák aránya? 98%?

A polgári berendezkedésű országokban a vezető réteg, és a köznép, nem válik szét olyan kasztszerűen mint jelenleg hazánkban. A pártokon túl egy hatalmas polgári önszerveződés réteg biztosítja, hogy a politikai vezetés és a köznép között ne keletkezzen szakadék!

Ezt hívják intézményesült civil önszerveződéseknek, civil társadalomnak. Mivel nálunk ezt végletekig elsorvasztotta a jelenlegi pártokrácia, plusz olyan belépési küszöbökkel védi a saját hatalmát, hogy lehetetlen parlamenten kívüli erőnek valódi érdekképviseletként fellépni, plusz az uralma alá gyűrte a szabad sajtót, a tudományos, és a civil szakmai diskurzust, ezért az érdekartikuláció terepe az utcai őrjöngés lett!

Egy polgári demokráciában ez ritkán hatékony terep az érdekartikulációra. Ez itt a "nem tetszik a rendszer? Csinálj forradalmat!" paradigma. A fogolydilemma egy full individualista kultúrában! Cinikus fricska!

Lánykorában a feminista emancipáció - a XX. század elején - hatékonyan használta ezt a terepet, - hozzá kell tenni, hogy az angolszász kultúrkörben - de akkor még más volt a média! A 70-es évektől a meleg mozgalmak erre találták ki a Pride-ot, más kultúrákban ez ma, a tolerancia fesztiváljává vált!

De nálunk a demokrácia szubjekítv feltételei jelentősen sérülnek! Érthetetlen és elfogadhatatlan, amit ezügyben a parlamenti pártok művelnek!

Egytől-egyig bűnösök abban, hogy ez a helyzet kialakult! A kis civil szervezeteket kiírtó tevékenységük miatt kerültünk ebbe az állapotba! Így járnak azok az országok, amelyek nem tudnak mit kezdeni a civil gyilkos pártokráciájukkal! Visszasüllyednek a tekintélyelvűség síkjára, sőt az alá! Káosz ad legitimitást a rendteremtő - megmentő - diktátoroknak! Még a liberális párt is saját maga alatt vágta le az ágat azzal, hogy kicsinálták a civil mozgalmakat. Hiába jön azzal, hogy de jó lett volna, ha jobban elterjed a liberalizmus, de kár, hogy a nyers fasizmus az egyetlen prosperáló szellemi áramlat a fiatalok körében. 10 civil pusztító év után nehéz lesz eladni a társadalomnak, hogy ez a pártokrácia képes és alkalmas arra, hogy befoltozza a társadalom elfeslett szöveteit.

A nép dühe viszont éppen az, hogy a közjó és a jólét nem legitimálja ezt a fél autoriter restaurációt! Nincsen olyan hatékonyság, ami igazolná azt, hogy "de jó, hogy elitista uralmat gyakorolnak" és kihagyják a népet a demokráciából! Attól vált autoriterré ez a pártokrácia, hogy nem áll szóba a néppel. Valójában ez egy lesszé fer rendszer.

Meglehet, hogy a nép dühe egyszerre a hatékonyság és az átláthatóság hiányából fakad! Azért tombolnak az utcán az Árpád sávosok, azért szerveződnek különböző civil integrációk, mert demokráciát szeretnének! Olyat, amiből a politikusok nem tudják kirekeszteni a népet! Ez lehetne demokratikus is, de a szegénységi kultúra már a civil intézményeknek sem hinne! Gyakran megkapjuk civil segítő ként, hogy ez is "csak megélhetési" segítő szándék. Ezen jót szoktam mosolyogni, de valójában siralmas, hogy 36 éves koromra egy TV a felhalmozott vagyonom.

Ezzel a demokárcáiának látszó, de útközben mindíg mássá manipulált rendszerben nem érzi jól magát a nép! Nem szeretnénk ezt a hierarchiát! Olyan rendszert akarunk, amiben nem kasztrendszer szerű viszonyok uralkodnak!

Nem akarunk olyan országot, ahol 3 millió ember a páriák kaszton kívüli létébe kényszerül! Nem akarunk olyan országot, 1-3%-os vezető kaszt kisajátítja magának hatalom gyakorlás kommunikációs csatornáit!

Ahol az intézményeket nem arra használjuk amire valók, hanem annak az elkendőzésére, hogy az nekünk mennyire nem megy! Olyan rendszert szeretnénk, ahol a pártokrácia nem nyomja agyon a civil életvilágot, mint a hazai libeális párt a meleg szervezetek integrációs törekvéseit a 2007-2008-as évben!

Ez az elitizmus a költségvetés szerkesztésnél is megjelenik; nálunk a szűkös forrásokat olimpikon termelésre fordítjuk a kevésbé látványos tömegsport helyett! De legalább vannak csillogó kupáink, és a tájékozatlan külföldiek azt hihetik rólunk, hogy sportoló nép vagyunk! Pedig dehogy! Nálunk a civil saját érdekképvisletek helyett jogvédő szervezetek kapnak forrásokat az érdekérvényesítésre.

A mostani meleg felvonulás körüli krízis is a blogokból kiolvashatóan egy participációs pusztítás eredménye. A 12 éve tartó eseményt egyre nagyobb civil támogatói kör készítette elő, míg az idei rendezvény már SZDSZ pártrendezvényként sikerült megszervezni néhány (talán 3) civil szervezet asszisztálásával. A pártokárcia annak ellenére erőltette a részvételét, hogy a meleg szervezetek a tavalyi megtámadtatás után egyértelműen az integráció, a párbeszéd, a közös fellépés irányába foglamaztak meg lépéseket. Az SZDSZ-nek miért volt fontos, hogy csírájában tapossa el ezt a civil hálózatiságot?

Mivel a "civil" szervezők ferúgták ezt a megállapodást, kihátrált mögülük a meleg civil közösségek világa, a vége meg az lett, amit látunk! A rendezvény előkészítésének sajtója az SZDSZ, Demszky, és Szetei Gábor népszerüsítő kampányáról szólt, és arról, hogy a médiaügynökség miért tett gyerekeket a plakátokra, beleegyeztek-e ebbe a gyerek szülei, stb.

Arra a kérdésre, hogy kit vontak be ebbe a döntés előkészítésbe, a médiaügynökség munkatársa azt felelte a TV 2 egyik reggeli műsorában, hogy megkérdezte egy meleg barátját, hogy tetszik-e neki, sőt más melegeket is ismer! Ehhez az eljáráshoz mind piackutatási, mind pedig mandátum képzési szempontból csak gratulálni tudok!

Ez az eljárás pótolja, hogy a tavalyi megtámadtatás után a melegek megállapodtak abban, hogy közösen határozzák majd meg azt, hogy mi legyen a Pride kulcsüzenete?

Hazánkban nem feltűnő, ha a Gentlman's agriment a kukában landol! Nem baj, hogy megállapodtak valamiben közösségi szinten, hát majd felrúgjuk annélkül, hogy bármilyen módon kifejeznénk, hogy inkább meggondoltuk magunkat!

Inkább hátba szúrjuk a többi civil partnerünket, de lagalább van SZDSZ-ünk! A gentleman agreement nálunk ennyit ér a civil közösségek között? Fontosabb a fölülről történő legitimitás, mint a kivívott elfogadottság? Se nemet mondani, se igent mondani, se problémás helyzeteket kezelni nem tudunk?

A középosztály látványos lecsúszásával párhuzamosan növekszik a kilátástalanságban élő szegények száma. A hazai politikai elit, ezt azzal reagálta le, hogy 2006-ban polgárjogra emelte az utcai őrjöngést, ami azóta eszkalálódik. A növekvő szegénység, a végletekig demagóg populista pártokrácia robbanó elegyet alkot!

Ennek a levét itták most a meleg felvonulás résztvevői, és azok a politikusok, akiket megtámadtak az ellentüntetők a felvonulás után. Egybecsúszik a pártokrácia és az Árpád sávosok utcai harca a meleg ellenes tojásdobálással! Ezért volt az idei Pride minden eddiginél véresebb!

Hazánkban a "mi felvégiek verjük meg az alvégieket" ifjúsági rituáléknak ősi időkbe burkolódzó néphagyománya van. 80 éve bálokon, 30 éve falusi diszkókban, 10 éve focimeccseken lehetett találkozni az ököljog napi gyakorlatával. Ami most történik, az azért más!

Nem egyszerűen balhét kereső fiatalok rövid és akció szerű "beavatási szertartásaival" van dolgunk! Itt politikából származó politikai célok vannak! Ez már tevékenység, és nem akció! Meglehet, hogy a baszk vagy az ír terrorizus polgárháborús pokla megérkezett! Köszönjük meg Gyurcsány és Orbán campany kötélhúzásának! Az, hogy Orbán esetleg korábban vegye át a hatalmat, az egyik zsákmányszerzésre szakosodott párt felváltsa a másik zsákmányszerzésre szakosodott pártot, simán megér az országnak egy "kis átmeneti zavart"! Vagy nem?

A fizikai harc nem elfogadott módja a társadalmi vitának! Nem vezet sehová! Azt tudja elérni, hogy az ország vezető gazdasági ágazata, a turizmus megsemmisüljön! Tavaly a belföldi túristák száma meghaladta a külföldi túristákét. Ez meg is látszik a GDP eredményen! A Zimmer Feri iparág összeomlott!

Ettől csak rosszabb lesz a helyzet! Persze a fasiszták világképében a túristák is csak gyanús elemek! Menjenek innen! Menjen innen a tőke is! Menjen innen ... Mert ez a mi országunk!

Az SZDSZ liberális párt létére éppenúgy kiszolgáltja az ország tömegkultúrájának rebarbarizálódását, vagy ha úgy tetszik fasiszta irányba való eltolódását, mint mondjuk a FIDESZ.

Ha megszállja a civil szférát, azaz csak annak a civil önszerveződésnek ad maroknyi alamizsnát, ami ilyen kampányrendezvényeket csinál, mint a PRIDE, esetleg azzal a feltétellel, hogy marja el maga mellől a területen működő többi közösséget, ha elpusztítja a szekértáboron kívüli civil önszerveződéseket, azzal, hogy megvonja tőlük a létfeltételeket, akkor ne csodálkozzon rajta, hogy egyszer csak a szakadék másik végéről megdobják egy kővel, vagy megverik az utcán!

A fasizmus a 30-as évek nagy gazdasági világvállságban sok helyen kialakult. Gondoljunkcsak bele az USA-ban meddíg és hogyan üldözték a négereket! A "Kóla - puska - sültkrumpli" rámutatott, hogy a szintén individualista amerikai kultúrában, mennyire magas a halált okozó önbíráskodás aránya a többi kultúrához képest!

A fasizmus receptjéhez nemcsak a 10-20 évig kilátástalanságban élő tömegek, és demagóg politikusok kellenek. Kell hozzá a harmatgyenge, önvédelemre képtelen civil társadalom is. Az SZDSZ, nem kevésbé civileket írtó párt, mint a FIDESZ vagy az MSZP! Attól, hogy ideológiaként a liberalizmust tartja pajzsként maga elé, attól még vethetünk egy pillantást arra, hogy mit csinál!

A 89 körül kialakult nagy közösségi felbuzdulás kerékbe törésében és a média megszállásásban kulcsszerepet tölt be a hazai liberalizmus fellegvára az SZDSZ! Ezek sem demokraták!

Látjuk ennek a gyűrűző hatásait!

Ha lehet akkor nem gratulálnék...

1 komment

Címkék: e demokrácia

Közösségi HR Társadalmi tervezési folyamatok támogatása. Munkaerőpiaci reintegrációs projektek előkészítése Részvételi Demokrácia Hálózat civilmandatum@gmail.com

A bejegyzés trackback címe:

https://reszvetelidemokracia.blog.hu/api/trackback/id/tr59554843

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2008.07.06. 01:33:36

"El kell választani az arisztokraták teaszokásait és az utcán hőzöngő tömegek barbár „politikai aktivitásából” következő tömegkultúrát. Ugyanakkor az elitnek felelőssége, hogy mekkora tömegeket sikerül involválniuk a civilizált viselkedési tartományokba és a társadalom mekkora társadalmi rétegeket taszít abba a kaszton kívüliségbe – szegénységi kultúrába, ahol már nincsenek szabályok, nincsenek kiszámítható viszonyok."

Ez a lényeg! A kulcskérdés. A feladat.

ü
bbjnick